1 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av gårdstun - Småvollan - gbnr 169/3 Åpne dokument