1 Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Åpne dokument
2 Høringsnotat Åpne dokument
3 NIBIORapport_Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av Åpne dokument
4 Tilleggsutredning knyttet til kostnadseffektivitet og klima Åpne dokument