1 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggsareal fra gbnr 136/2 til eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra - fradeling av areal - gbnr 136/ Åpne dokument
3 Situasjonskart - m/påmerket tilleggsreal til gbnr 136/15 Åpne dokument
4 Situasjonskart - Stimyra Åpne dokument
5 Situasjonskart - påmerket sone 1 og sone 3 Åpne dokument
6 Situasjonskart - påmerket tilleggsareal til gbnr 136/14 Åpne dokument
7 2004001 - Plankart Stimyra boligfelt] Åpne dokument