1 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_Høring Åpne dokument
2 418439-PLAN-PBL_008_rev01 Planbeskrivelse_20170712 Åpne dokument
3 418439-PLAN-PBL-009_rev01_Bestemmelser_20170712 Åpne dokument
4 Plan_Rp_2planforslag_vn2_16482016006_Soknes1ogKalvtroa6_UTM32 Åpne dokument
5 Illustrasjonsplan-Soknes Åpne dokument
6 Illustrasjonsplan-Kalvtrøa Åpne dokument
7 Angående Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 Åpne dokument