1 Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift i Furukollen steinbrudd - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne dokument
2 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne dokument
3 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - uttak av stein og videre drift av brudd - Furukollen - Støren - Midtre Gauldal 45/1 Åpne dokument