1 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr 46/27 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - byggegrense på 30 meter fra senterlinje spor Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - byggegrense på 30 meter fra senterlinje spor - gbnr 46/27 - Vegard Solli Åpne dokument
4 Ettersendelse av dokumentasjon - Byggesak - gbnr 46/27 - Maren Jonli og Vegard Solli. Åpne dokument
5 Plankart Basmoen og kalvtrøa Disp. Åpne dokument
6 Revidert E 1 høyder på snitt. Åpne dokument
7 Situasjonsplan Revidert 24.05.2017 Åpne dokument
8 Påminnelse - Nabovarsel - oppføring av enebolig med garasje - dispensasjon fra byggegrense - gbnr 46/27 Åpne dokument