1 Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument 2018-2021 Åpne dokument