1 Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 117/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel i LNF sone - gbnr 117/1 - Gauldal IKT AS Åpne dokument
3 Vedlegg D1 - kart påført mastens plassering Åpne dokument
4 Vedlegg Q1 - avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur Åpne dokument