1 Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen - gbnr 132/14 Åpne dokument
2 Klage på administrativt vedtak etter matrikkelloven -retting i Matrikkelen- gbnr 132/14 Åpne dokument
3 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 132/14 Åpne dokument