1 Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks Åpne dokument
2 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks - gbnr 147/2Tiltakshavere: Jorid Flatås og Harald Ulvund Åpne dokument
3 Klage på vedtak - avslått søknad på tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks - gbnr 147/2 Åpne dokument
4 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra arealplan - omregulering fra anneks til fritidsbolig - gbnr 147/2 - 7288 Soknedal - søker Jorid Flatås-Ulvund Åpne dokument
5 Gbnr 147/2 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting Åpne dokument
6 Svarbrev - Forhåndsvarsel om pålegg om retting - uttalelse etter møte 12.05 Åpne dokument
7 Tegninger Åpne dokument
8 Sak vedrørende avslått tillatelse til tiltak for tilbygg for tilbygg til anneks - gbnr 147/2 Åpne dokument
9 brev av 25.03.2017 svar på pålegg om retting Åpne dokument
10 kopi av leieavtale for bollighuset Åpne dokument
11 bilde av trapp i annekset Åpne dokument