1 Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Åpne dokument
2 Klage på vedtak - Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes Åpne dokument
3 Vedlegg 2 - Orientering/samtykke Åpne dokument
4 Vedlegg 5 - Foto Åpne dokument