1 Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2 Åpne dokument
2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød Åpne dokument
3 Fotografier Åpne dokument
4 Uttalelse til søknad om oppføring av seterbygning på eiendom gnr/bnr 295/2 Tiltakshaver Steinar Løvrød Åpne dokument
5 Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - Steinar Løvrød Åpne dokument
6 Situasjonskart Åpne dokument
7 Tegninger Åpne dokument