1 Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt
2 Følgemail - Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt
3 Forslag til ny normalpolitivedtekt - Bokmål
4 Forslag til ny normalpolitivedtekt - Nynorsk