1 Høring - Forslag til tilleggsregulering - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger