1 Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 - Ny invitasjon til å komme med forslag på kandidater