1 Høringsdokumenter - Tilbudsstruktur 2018 - 2019. Invitasjon til dialogmøte 17. oktober.
2 17-00101-1 - Høringsbrev om tilbudsstruktur 2018 - 2019
3 Vedlegg til høringsbrev - Eksempel på lokal forskrift
4 Vedlegg til høringsbrev - Foreløpig kapasitetstall - pr. nivå og pr. skole
5 Vedlegg til høringsbrev - Justeringer og endringer i tilbudsstruktur 2018 - 2019
6 Vedlegg til høringsbrev - Utvikling i antall avgangselever fram mot 2026
7 Invitasjon til dialogmøte - Tilbudsstruktur 2018 - 2019