1 Månedsrapportering pr. 30.09.2017
2 Regnskap og prognoserapport 30.09.2017