1 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut Hermo Åpne dokument