1 Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 1.gangs behandling Åpne dokument