1 Klagebehandling - Klage på avslag av søknad om nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - DS 683/17
2 Klage på avslag på nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
3 Følgemail
4 Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
5 Vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
6 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt "J2" - Berg/Garli sætersameie - rekvirent Bernt Aakerli
7 Følgemail fra Ingrid Aakerli
8 Delingsbehandling - fradeling av tomt "J2" - Berg/Garli sætersameie - rekvirent Bernt Aakerli
9 Fwd: VEDRØRENDE MOTTATT FAKTURA - IFM FRADELING TOMT J2 - BERG/GARLI.html
10 Brev - svar på henvendelse vedørende saksbehandlingsgebyr
11 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47 - rekvirent Berg/Garli Setersameie
12 Kvittering for nabovarsel
13 Kart
14 Tilleggsopplysninger/situasjonskart - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
15 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
16 Svar - foreløpig svar om fradeling av tomt - gbnr 79/47
17 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
18 Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
19 Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli - gbnr 79/47
20 Midtre Gauldal kommune vHage - Fradeling av tomt J2 i sætersameiet Berg Garli
21 Tilbakemelding på brev vedrørende søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47
22 Følgemail - Erklæring om veirett, ref deres sak 2017/1729-2
23 Erklæring om veirett/sikker adkomst ref Pbl § 27-4 - Garlivegen
24 Erklæring om veirett/sikker adkomst ref Pbl § 27-4 - Berg/Garli setersameie
25 Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan Berg/Garli til egen grunneiendom - gbnr 79/47