1 Vedtak i klagesak - krev om retting i matrikkelen - Midtre Gauldal 132/14