1 Klagebehandling - vedtak om godkjent levegg med endret plassering - gbnr 47/96 og 47/123
2 Klage over vedtak av 200917 vedrørende gjerde
3 Særutskrift Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123
4 Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes
5 Vedlegg 2 - Orientering/samtykke