1 Endring av vedtak - klagesak etter plan- og bygningsloven - gbnr 230/2 - oppføring av næringshytte for fiskeutleie