1 Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter Åpne dokument
2 Høringsliste(1499279)(2) Åpne dokument
3 Høring av halvpris parkering mv(1499278)(2) Åpne dokument