1 Oversendelse av klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra fv. 630 til gbnr 1/1