1 Prinsippavklaring - bygningsomriss i arealplaner Åpne dokument