1 Klagebehandling - Prinsippavklaring vedr. oppføring av seterbu - gbnr 295/2
2 Klage på vedtak - PS 122/17 - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
3 Fotografier
4 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - 7387 Singsås - tiltakshaver Steinar Løvrød
5 Situasjonskart
6 Fotografier
7 Melding om vedtak - Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2