1 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 134/2 - Jens Anders Samdal