1 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_2gangsbehandling_Sluttvedtak
2 Plan_Rp_2planforslag_vn2_16482016006_Soknes1ogKalvtroa6_UTM32
3 418439-PLAN-PBL_008_rev03 Planbeskrivelse_sluttbehandling_20171122
4 418439-PLAN-PBL-009_rev03_Bestemmelser
5 Illustrasjonsplan-Soknes 22.11.17
6 AVTALE_sikkerhet mot skred_signert
7 Høringsuttalelse - Reguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Støren
8 Høringsuttalelse - Reguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Støren
9 Samordnet uttalelse til reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal kommune
10 Uttalelse - reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1 - 52 - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
11 Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 i Midtre Gauldal kommune til høring og offentlig ettersyn - NVE har innsigelse til saken
12 Høringssvar - Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Midtre Gauldal kommune
13 418439-PLAN-PBL_008_rev04 Planbeskrivelse_20171204
14 418439-PLAN-RAP-011_rev02_ROS-analyse_20171204
15 418439-PLAN-PBL-009_rev04_Bestemmelser_20171204
16 418439-PLAN-PBL-009_rev04_Bestemmelser
17 Plan_Rp_2planforslag_vn2_16482016006_Soknes1ogKalvtroa6_UTM32