1 Delegerte saker NPM 2017 - fram til og med november
2 Delegerte saker NPF 2017