1 Dispensasjonsbehandling - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - dispensasjon fra kommunedelplan Singsås - Forsetmo Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Singsås - Forsetmo - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - 7387 Singsås - Arnt Aune Åpne dokument
3 Situasjonskart over hele eiendommen Åpne dokument
4 Situasjonskart med inntegnet tun og ny bolig med garasje Åpne dokument
5 Bekreftelse - septiktank Åpne dokument
6 Tilleggsopplysninger til dispensasjonssøknad om oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 Åpne dokument