1 Trafikksikkerhetstiltak og opprusting av kommunale veger, 2018. Prioritering av tiltak Åpne dokument