1 Vedr. 16-00205-17 - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Branden steinbrudd på gbnr. 236/1 i Midtre Gauldal kommune Åpne dokument
2 Kart - påmerket konsesjonsområder Åpne dokument
3 Driftsplan - Branden Steinbrudd Åpne dokument