1 Høring - Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt Åpne dokument
2 Følgemail - Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Åpne dokument