1 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Skjærlivollen hytteområde - vei til hytte på gbnr 52/11 - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli Åpne dokument
3 Landbruksfaglig uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg Åpne dokument
4 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg - Midtre Gauldal 52/1 og 52/11 Åpne dokument