1 Tildeling av midler 2018 - spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL ) - nærings og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) - tilskudd til drenering Åpne dokument
2 Følgemail Åpne dokument
3 Oversikt tildeling kommuneramme 2018 Åpne dokument
4 Notat Kulturlandskap og SMIL Åpne dokument