1 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra Kommunedelplan for Støren - fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til gbnr. 5/17 Åpne dokument