1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 - terrasse og markterrasse - gbnr 260/7 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan om bygging i LNF-sone 1 - terrasse og markterrasse - gbnr 260/7 - Patrick Dalberg Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument
4 Tegninger Åpne dokument