1 Høyring på Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Åpne dokument
2 Følgemail Åpne dokument
3 Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2018-22 Åpne dokument
4 Høringsnotat RMP Trøndelag 2018-22 og Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Åpne dokument
5 Retningslinjer for regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Åpne dokument
6 Kart over prioriterte områder forurensingstiltak regionale miljøtilsk til jordbr i Trøndelag Åpne dokument