1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak - gbnr 177/32 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde - krav til torvtak - gbnr 177/32 - Randulf Valle Åpne dokument