1 Dispensasjonsbehandling - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Statens vegvesen Åpne dokument
3 SV: E6 Soknedal Åpne dokument
4 Kart Åpne dokument
5 Oversiktskart 1:1000 Åpne dokument
6 Oversiktskart 1:5000 Åpne dokument
7 Erklæring Åpne dokument
8 Støyrapport. Åpne dokument
9 Støyvurdering. Åpne dokument