1 Soknedal sentrum etter utbygging av E6 Åpne dokument
2 Referat (2) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune 05-03-2018 Åpne dokument