1 Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Åpne dokument
2 Høringsnotat til endringer i produksjonstilskudd(1) Åpne dokument