1 Dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren Åpne dokument
2 Søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument