1 Høring - Forslag om endring i CWD-soneforskrift Åpne dokument