1 Klage - på vedtak NPM 622/16 - bytte av trase - ved Burusjøen - gbnr 217/11 Åpne dokument