1 Klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr. 24/1 Åpne dokument
2 Klage på avslag søknad dispensasjon fradeling tomt og oppføring fritidsbolig - gbnr 24/1 - Espen Pallin Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 - Liv Johanne og John Erik Pallin Åpne dokument
4 Situasjonskart Storvollen Åpne dokument
5 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 Åpne dokument