1 Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila og Mariusz Chuchla Åpne dokument
2 Bilder Åpne dokument
3 Klage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra gbnr 2/24 - Svartøya, 7290 Støren - Kamila Chuchla og Mariusz Chuchla Åpne dokument