1 Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 Åpne dokument
2 Den norske kirke - Driftsbudsjett 2019 Åpne dokument
3 Den norsk kirke - Tilleggsbevilgning 2019 Åpne dokument
4 Den norske kirke - Rapport fra Cowi vedr. Budal kirke Åpne dokument
5 Den norske kirke - Investeringsbehov Åpne dokument
6 Gauldal Brann og Redning IKS - budsjett Åpne dokument
7 Ønskede investeringstiltak Åpne dokument
8 Rådmannens forslag til investeringstiltak Åpne dokument
9 Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget Åpne dokument
10 Særutskrift sak 27-2018 Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget Åpne dokument
11 Hefte - Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 Åpne dokument
12 Ønskede driftstiltak Åpne dokument
13 Rådmannens forslag til driftstiltak Åpne dokument
14 Gebyrregulativet 2019 Åpne dokument
15 Envina - Oversendelse av vedtak om budsjett og renovasjonsgebyr 2019 Åpne dokument