1 Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere Åpne dokument